BAO BÌ NHỰA

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Thạo
Giám Đốc - 0978 245 576

Hạt Nhựa

Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa tái sinh các loại
Hạt nhựa tái sinh các loại
Hạt nhựa PVC màu xanh
Hạt nhựa PVC màu xanh