BAO BÌ NHỰA

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Thạo
Giám Đốc - 0978 245 576

Băng Keo, Băng Dính

Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo cách điện
Băng keo cách điện
Băng keo simili
Băng keo simili
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo xốp 2 mặt