BAO BÌ NHỰA

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Thạo
Giám Đốc - 0978 245 576

Túi Nilon PE, PP, HDPE

Túi nilon các loại
Túi nilon các loại
Túi nilon các loại
Túi nilon các loại
Túi nilon PE
Túi nilon PE
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi đựng rác PVC
Túi đựng rác PVC
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon các loại
Túi nilon các loại